Long Hổ Đường Ray - Loại Thùng Vuông

Long hổ đường ray loại thùng vuông 8 người chơi.

Long hổ đường ray cách chơi tương tự long hổ lồng cầu chụp. Cách chơi đơn giản, không gian lận người chơi là đặc điểm nổi bật làm cho máy long hổ hot tại các phòng game.

Máy long hổ đường ray có 3 cửa đặt, người chơi đặt long, hổ hoặc cửa bão. Cửa 2 cửa 2 bên trúng sẽ thưởng X2 hoặc X1.95 (tuỳ máy)

Cửa bão sẽ X8 và đồng thời hoàn điểm 2 cửa 2 bên (hoặc cài khác cũng được).

Máy long hổ đường ray thuộc dòng máy đặt lớn, ăn thua lớn, vì chỉ có 3 cửa đặt nên khách thường đặt điểm rất cao trong một lần. Mỗi lần sẽ có khoảng thời gian khoảng 30 giây để suy nghĩ và đặt. Sau đó cầu sẽ đuợc mở ra và người chơi biết kết quả thắng hoặc thua

Call Now

Scroll to Top