Linh kiện

Trung kiên game cung cấp tất cả các loại phụ kiện, linh kiện máy bắn game, máy bắn cá, máy quay thú, máy long hổ…

Tay đèn giọt nước
Tay đèn giọt nước
Nút bắn loại nhẹ
Khóa từ
Chuột đỏ
Chuột vàng
Ổ khóa chìa đinh
Nguồn lưới
Màn hình máy bắn cá
Màn hình máy bắn cá
Màn hình máy bắn cá
Tay đèn loại thường
Nút bắn loại tốt
Nút bắn loại tốt
Khóa từ
Chuột đen
Chuột xanh
Ổ khóa chìa ống
Dây ráp máy bắn cá loại dây đồng
Màn hình máy bắn cá
Màn hình máy bắn cá
Màn hình máy bắn cá